Svenskar positiva till vissa invandrare

8 mar 2019

Svenskar positiva till vissa invandrare

I Sverige är vi överlag positivt inställda till invandring – men främst till de invandrare som kommer för att jobba eller studera. Vi är mer negativt inställda till människor som söker skydd mot krig och katastrofer, eller för att återförenas med släktingar.

Forskarna bakom en ny studie från Delmi, Delegationen för migrationsstudier, har även tittat på huruvida medieanvändningen påverkar synen på invandring. Resultaten visar att de som mestadels tar del av nyheter genom exempelvis Avpixlat, TV4 nyheterna och Expressen har en mer negativ syn på invandring, medan de som mestadels läser ETC och Dagens Nyheter har en positivare syn.

Vi ser även mer positivt på invandrare från de nordiska grannländerna, övriga Europa samt Nordamerika. Vi är mest negativa mot människor från Mellanöstern och Afrika.

Men trots att vi bedömer olika typer av invandrare och varifrån de kommer olika så är de flesta tillfrågade positiva till invandringens effekter. Samtidigt upplever en majoritet att många av dem som kommer hit har seder och bruk som ibland krockar med svenska värderingar.

Mellan 2014 och 2016 kom fler flyktingar till Sverige än någonsin tidigare. Bland annat tvingade kriget i Syrien miljontals människor på flykt, en del av dem sökte sig hit.

Delmi har i sin studie undersökt huruvida svenskarnas syn på invandring ändrats under de dramatiska åren. Med hjälp av enkätundersökningar har forskarna genomfört studien som presenterades under årets Almedalsvecka. Resultaten visar att attityden till invandring stabil, men att det finns en ökad polarisering.

Läs studien här.

© 2024 Herbert Felixinstitutet