Gränskontroller ledde till ökat flyktingmotstånd

12 mar 2019

Gränskontroller ledde till ökat flyktingmotstånd

Fram till 2016 ökade svenskarnas välvilja till att ta emot flyktingar. Bara 42 procent av befolkningen ansåg att vi borde ta emot färre. Men under 2016 ändrades attityderna och över 50 procent ansåg att vi bör vara mer restriktiva.

Detta skedde samtidigt som Sverige tog emot rekordmånga flyktingar från bland annat krigets Syrien. Men framförallt sammanföll det svenska motståndet med beslutet om att införa identitets- och gränskontroller. Regeringens beslut hade alltså stor påverkan på den svenska opinionen, och det ökande antalet som förespråkade en restriktivare hållning mot flyktingar märktes direkt efteråt.

Detta slår Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, fast i texten Ökat motstånd mot flyktingmottagning och invandrares religionsfrihet. Kapitlet ingår i antologin Larmar och gör sig till som gavs ut av SOM-institutet vid Göteborgs universitet under 2017.

Förändringen i syn på flyktingmottagande skedde bland sympatisörer till alla partier, men var störst bland anhängare till Moderaterna och Liberalerna.

Texten tar även upp hur den svenska opinionen svängt i fråga om religionsfrihet och att vi blivit mindre toleranta. Även denna förändring sammanfaller med att regeringen lade fokus på att göra det svårare för människor på flykt att ta sig till Sverige. Den största förändringen i den här frågan skedde bland Vänsterpartiets sympatisörer som gick från ett 89-procentigt stöd för invandrares religionsfrihet till 65 procent på bara ett år.

Läs Marie Demkerts text här.

Läs hela antologin här.

© 2024 Herbert Felixinstitutet