Hoppa till huvudinnehåll

Herbert Felixinstitutet som fortbildningsarena

Herbert Felixinstitutet har ett treårigt projekt med fokus på frågor och forskning kring integration, entreprenörskap och omvärldsanalys. Vi kallar det för bildningsprojektet. Tanken är att det ska fungera som fortbildning för lärare, lärarstuderande men även andra intresserade. Projektet har gjorts möjligt med stöd från Sparbanksstiftelsen Finn.

Syftet är att ge insikter, inspiration och kunskaper, att medvetandegöra integrationsfrågor och ge konkreta verktyg för entreprenörskap och omvärldsanalys.

Att rikta sig mot lärare och blivande lärare som nyckelgrupp skapar förutsättningar för stor utväxling genom relativt avgränsade utbildningsinsatser. Det som lärarna får ta del av, når i förlängningen också elever som är en betydligt större grupp. Samverkan med lärarutbildningar ger också möjligheter för större utväxling genom att de kunskaper och resultat som skapas under institutets fortbildningar kan användas i de framtida lärarnas yrkesverksamhet och arbete med unga.

Projektansvarig är Lars Anderson Hult.

Fortbildning 26 september 2019: Vart är EU på väg?

Välkommen till ett avgiftsfritt kompetensutvecklande seminarium på Malmö Borgarskola som arrangeras av Historielärarnas förening Skåne och Herbert Felixinstitutet. Temat är EU, speglat ur historiska, nutida och framtida perspektiv. Kunniga europakännare föreläser om det europeiska projektet.

Föreläsare

Klas-Göran Karlsson, historiker vid Lunds universitet

Magnus Jerneck, statsvetare vid Lunds universitet 

Rolf Gustavsson, Journalist och författare

Program

12:30 Inledning
12:45-13:30 Klas-Göran Karlsson "EU:s förspel: ett modernt trettioårigt krig"
13:30-14:15 Magnus Jerneck "Ryktet om min (EU:s) död är betydligt överdrivet"
14:15-14:30 Paus
14:30-15:15 Rolf Gustavsson "Sverige och EU. Några personliga reflektioner"
15:15- 16:00 Paneldiskussion och frågestund. Moderator: Marianne Sjöland. Ordf. HLF Skåne
   
   

 

Anmälan

Tid: Torsdagen den 26 september kl. 12:30-16:00

Plats: Aulan, Malmö Borgarskolan, Regementsgatan 36. Malmö

Pris: Seminariet är helt gratis tack vare medel från Sparbanksstiftelsen Finn via Herbert Felixinstitutet. 

Anmälan: https://simplesignup.se/event/154872-seminarium-vart-aer-eu-paa-vaeg