Hoppa till huvudinnehåll

Fortbildning 12 april 2017: Vad i hela världen händer i USA?

Herbert Felixinstitutet och Historielärarnas Förening bjuder in till en gemensam kompetensutvecklingsdag på Högskolan Kristianstad den 12 april. Temat är det polariserade USA. Under något decennium har vi i Sverige hört och sett på nyheter och kunnat läsa om ett allt mer splittrat USA där begrepp som Tea Party rörelsen, Alt Right och Coast States och Fly over States vittnat om att det finns friktionsytor i USA. Med valet av Donald Trump som president 2016 avlöste apokalypsbeskrivningarna varandra i europeiska media men analyserna hade svårt att gå på djupet och förklara vad som hade hänt och varför.

Med denna kompetensutvecklingsdag hoppas vi kunna bjuda på såväl djupa som olika perspektiv på vad det är som händer i USA. Därför har vi bjudit in ett antal föreläsare med olika perspektiv och förklaringar på vad det är som händer i USA, och vilka spänningar som finns och varför de finns.

Föreläsare

Stefan de Vylder – nationalekonom och författare som bland annat skrivit boken Utvecklingens drivkrafter och Världens springnota som behandlar ekonomisk kris både från ett under- och ovanifrån perspektiv.

Ann Sofie Dahl – docent i internationell politik med rötterna i Skåne. Hon är Nonresident Senior Fellow vid Atlantic Council i Washington, DCn.

Frida Stranne – doktor i freds- och utvecklingsforskning. Hon är lektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Hon är även knuten till Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) vid Uppsala universitet.

Program

09:45-10:15 Fika och registrering
10:15-11:10 Ann Sofie Dahl
11:15-12:10 Stefan de Vylder
12:15-13:30 Lunchmöjligheter finns
13:30-14:25 Frida Stranne
14:30-14:45 Paus
14:45-15:30 Paneldiskussion/Frågor

 

Pris: 300 kronor. Sparbanksstiftelsen Finn har möjliggjort det låga priset.  För medlemmar i Herbert Felixinstitutet eller i Historielärarnas förening är det gratis. Det finns lunchmöjligheter på Högskolan Kristianstad.

Reportage från fortbildningen

“Den amerikanska drömmen är krackelerad”

Under torsdagen samlades tre av landets mest kunniga USA-kännare på Högskolan i Kristianstad. Under rubriken ”Vad i hela världen händer i USA?” gav de sin syn på läget i landet och hur det kan komma att påverka resten av världen.

Ann Sofie Dagl, Frida Stranne och Stefan de Vylder har alla olika expertisområden och först ut var Ann Sofie Dahl som är docent i internationell politik med rötterna i Skåne. Hon är Nonresident Senior Fellow vid Atlantic Council i Washington, DC.

Ann Sofie Dahl berättade framförallt om Donald Trumps väg till makten och hur det gick till när han valdes till president under 2016. Hon berättade om hur han knappt kan den amerikanska konstitutionen och hur han ofta känner sig trängd i stora internationella sammanhang. Det har blivit tydligt i samband med att han sagt nej till internationella handelsavtal och infört tullar på stål.

–  Trump verkar tro att handelskrig är enklare att vinna än stora internationella avtal. Men det kommer förmodligen at slå tillbaka på honom själv. Handelskriget är riktat mot Kina.

Frida Stranne gick under sitt föredrag ännu länge tillbaka i historien och berättade om den amerikanska drömmen och mentaliteten som byggde upp landet till en supermakt. Hon är doktor i freds- och utvecklingsforskning, lektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Hon är även knuten till Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) vid Uppsala universitet. Enligt Frida Stranne är dock den amerikanska drömmen krossad, eller i alla fall för vissa. USA har enorma samhällsklyftor och miljontals människor lever i fattigdom eller extrem fattigdom.

–  Om man går 30 år tillbaka i tiden kan vi se hur konturerna av den amerikanska drömmen började krackelera. I samhällen där befolkningen varit gruvarbetare i decennier blev den stor andel av med sina jobb, och de hade eller har inte rätt utbildning för omställning. Det blir ett utanförskap och de vita som dominerat samhället ser sitt maktutrymme försvagat.

Frida Stranne berättade att år 2050 kommer den vita befolkningsgruppen inte längre vara majoritet i USA. Under senare år, och inte minst under Obamas presidentskap har den amerikanska rasismen kommit till ytan på ett dramatiskt sätt.

– Man kan verkligen häpna över vad som sades under Obamas presidentskap. Samhällsklimatet förändrades oerhört dramatiskt och ribban för vad man kunde säga ändrades med den första svarta presidenten. Det som skulle bli en seger för den svarta befolkningen gjorde att landet backade några steg gällande de svartas situation.

Stefan de Vylder som är författare och frilansande nationalekonom med ett förflutet på Handelshögskolan i Stockholm, fokuserade mest på de ekonomiska situationen i USA och hur den står sig mot resten av världen. Även han lyfte fram förhållandet till Kina och hur det stora landet i öst expanderar på ett sätt som bara västländerna kan drömma om. Utvecklingen sker dock till stor del på grund av avsaknad av demokrati och frihet för befolkningen.

– Jag tror att Kina kommer ha ett stort övertag i framtiden. De satsar på förnyelsebar energi, har mycket högre utbildningsnivå än amerikanarna och har teknik som kan övervaka varenda invånare i landet. Även i Latinamerika ser vi en snabbare ekonomisk utveckling än i USA och Europa. Hegemonin för de rika industriländerna borta. Vi går mot en mer pluralistisk värld med fler supermakter.

Enligt Stefan de Vylder gäller att vi är vara goda förlorare när vi blir omsprungna. Men om man istället börjar reproducera en gammal stormaktstid, vilket man ser tecken på i USA och övriga västvärlden, öppnar det för skrämmande scenarion.

I USA ser man en dramatisk sänkning av levnadsstandarden för de som är barn till de före detta industriarbetarna

– I dag  tjänar barnen mindre än sina föräldrar. Sjuksköterskor är den enda yrkesgrupp där lönerna ökat. Detta skapar frustration och de som har svårt att försörja sin familj vill ha något tillbaka. Tidigare hade arbetare inom industrin 35 dollar i timmen, i dag har deras barn 9-10 dollar i timmen på Walmart, berättade Stefan de Vylder.

Han berättar även att i USA går medellivslängden ned bland vita män vilket är extremt ovanligt.

– Det sägs att det är opiater som skördar enorma mängder liv och att även självmorden bland den här gruppen ökar.

Både Frida Stranne och Ann Sofie Dahl såg det som osannolikt att Trump kommer tvingas bort, ingen av dem såg det heller som osannolikt att han blir omvald för ännu en period.